Fiat

Panno szczęśliwa
bo pełna miłości
Cała jesteś piękna
gdy mówisz: tak - życiu
A ono się w Tobie poczyna
dojrzewa jak zbóż dojrzewanie
Życie silniejsze od śmierci
tylko przez miłość
i dzięki niej...