Zapraszamy na pierwszą serię jesiennych rekolekcji.

Poprowadzi je br. Antoni Kazimierz Dudek, franciszkanin z Głubczyc.

Termin: 16 – 18 września 2022

Zgłoszenia można przesyłać na mail: [email protected]

Zapraszamy!