Zapraszamy na rekolekcje dla małżeństw.

Dzieci tego świata żenią się i za mąż wychodzą. Lecz ci, którzy uznani zostaną za godnych udziału w świecie przyszłym i w powstaniu z martwych, ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić. [Łk 20, 34 – 35]

Poprowadzi je o. Grzegorz Kluz OP, dominikanin, przeor klasztoru w Borku Starym k. Rzeszowa.

Termin: 21 – 23 października 2022

Zgłoszenia można przesyłać na mail: [email protected]

Zapraszamy!