Banner


 *  Strona główna
 *  Oblicze do kontemplacji
 *  Koronka do Miłosierdzia Bożego.mp3
 *  Listy Jana Pawła II
 *  Nasz ośrodek
 *  Duszpasterz i domownicy
 *  Miejsce Pamięci
 *  Reguła życia
 *  Fundamenty domu
 *  Dzień na Jamnej
 *  Jamneńska Pieśń
 *  Remonty i inwestycje
Zamyślenia-ARCHIWUM
Święci dominikańscy
Opowieści
Kamienie milowe
Miejsca modlitwy
Nasze budynki
Napisali o Jamnej
 *  Jamneńska GALERIA
 *  INNE GALERIE FOTO


Msze św.

niedziela:
godz. 11.00
godz. 16.00 (trydencka)
dni zwykłe: godz. 19.00

Godzina Miłosierdzia

codziennie o godz. 15.00

Dane kontaktowe:

Dom Matki Bożej
Niezawodnej Nadziei

Jamna 7
32-842 Paleśnica
tel. 014/ 66-54-196
[email protected]

o. Andrzej Chlewicki OP
tel. +48 603 138 056

o. Marek Grubka OP
tel. +48 724 083 950

o. Wojciech Gołaski OP
tel. +48 602 719 884

o. Grzegorz Kluz OP
tel. +48 694 480 628
mail do o. Grzegorza

Wyślij e-maila na Jamną

Kamienie milowe

Akt zawierzenia   |   Akt zawierzenia 1  |   Akt zawierzenia 2  |   Akt zawierzenia 3  |   Akt zawierzenia 2001  |   Akt zawierzenia 2002  |   Kalendarium  |   Kamień węgielny  |   Nadzieja odnawiana  |   Ojciec Św na Jamnej  |   Protokół koronacji


Na Jamną wróciła nadzieja

      W dziesięciolecie naszego pobytu na Jamnej powtórzyliśmy akt zawierzenia. Tak bardzo pragnąłem, aby wszyscy ludzie, a szczególnie młodzi, w pobliżu tego obrazu Matki Bożej Niezawodnej Nadziei odzyskiwali świadomość, że Bóg ich chciał na tym świecie, nawet jeśliby nikt z ludzi ich nie chciał i że Bóg ich kocha, nawet gdyby nikt z ludzi ich nie kochał. Zawierzaliśmy Matce Bożej teraźniejszość oraz coraz dalszą perspektywę przyszłości.

     Zawierzaliśmy także miejscowych, którzy na samym początku witali nas i oczekiwali z otwartymi ramionami, a kiedy nasza obecność stała się intensywna zaczęli się niepokoić, bo coraz liczniejsi młodzi ludzie pojawiający się na Jamnej burzyli ich wyobrażenia i spokój beznadziejności.Akt zawierzenia Matce Bożej i Świętemu Jackowi
Sanktuarium i domu Świętego Jacka na Jamnej
Na dziesięciolecie naszego przybycia

Najświętsza Dziewico, Matko Niezawodnej Nadziei i nasza Matko!

     Jakże dobrze jest nam przyjść dzisiaj do Ciebie, w dziesięciolecie naszego pobytu na Jamnej, aby Tobie poświęcić samych siebie i całą naszą przyszłość. Prosimy Cię, abyś przyjęła nas i wszystko co nasze. Abyś przyjęła ofiarę, jaką pragniemy Ci złożyć z samych siebie i z czasu, jaki Bóg pozwoli nam spędzić na tej ziemi. Nie tylko z ofiar i trudów, które czekają nas każdego dnia, ale i radosnych chwil, które On zechce zasiać na naszych drogach. Aby to wszystko zostało przez Ciebie uświęcone.
O Matko naszego Boga, Matko Boga Człowieka, Matko Zbawiciela! Zechciej rzucić swój blask na wszystkie lata naszego życia, szczególnie te, które są jeszcze przed nami i ofiarować je Bogu, naszemu Ojcu i przyjąć nas w swe macierzyńskie ramiona. Najświętsza Matko, Matko Chrystusa i nasza Matko!

     Przed dziesięciu laty zaprosiłaś nas na Jamną, na miejsce, które sama sobie wybrałaś. Dzisiaj dziękujemy Ci za wszelkie dobro, jakie się tutaj wydarzyło. Cokolwiek dokonaliśmy tutaj, Tobie zawdzięczamy i powierzamy.
Dziękujemy za Twoją szczególną obecność w Cudownym Obrazie, koronowanym przez Ojca Świętego Jana Pawła II. Dziękujemy Ci za obecność Ojca Świętego nad Jamną w dniu 16 czerwca 1999, w dniu, w którym rozpoczęliśmy budowę kościoła na jamneńskim wzgórzu. Dziękujemy za naszych dobrodziejów i darczyńców. Za życzliwość wielu ludzi, miejscowych władz i wielu organizmów społecznych i gospodarczych. Dzisiaj, jeszcze bardziej świadomi Twojego wyjątkowego działania na Jamnej, powierzamy Ci ten dom, to miejsce, a szczególnie ludzi, którzy tutaj przybywają. Niech to miejsce stanie się szczególnym miejscem odzyskiwania wiary i umacniania wiary. Niech stanie się szkołą wiary w miłość, której naucza Chrystus.
      Niech młodzi ludzie, którzy tutaj przybywają napełniają się nadzieją, niech odzyskują swój czas utracony, niech uświadamiają sobie, przed Cudownym Obrazem, że są chciani i kochani przez Boga, każdy z osobna, miłością szczególną. Że chociażby ich nikt nie chciał, Bóg ich chce i chociażby ich nikt nie kochał, Bóg ich kocha. Niech w pobliżu Ciebie odnajdują siebie samych, swój czas i swoją miłość.
      Powierzamy Ci, Najświętsza Matko to miejsce, w które włożyliśmy tyle serca, aby służyło Tobie i tym, którzy szukają Ciebie i Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Powierzamy Ci pola i lasy, łąki i zabudowania, zwierzęta i ludzi, którzy tutaj przebywają.
Polecając całą przeszłość tego miejsca, polecamy dzień dzisiejszy, a szczególnie przyszłość nas samych, młodzieży, naszej ojczyzny i Jamnej. Naucz nas dalekiego patrzenia, odpowiedzialnego myślenia i działania. Prowadź nas drogami świętości. Święty Jacku!
Patronie Jamneńskiego wzgórza, powierzamy Ci to miejsce, jako teren naszej pracy duszpasterskiej, szczególnie wśród młodzieży z całego kraju.

      Patronie losu polskiego, który przeszedłeś pieszo całą naszą ojczyznę, głosząc rodakom prawdę o miłości i miłosierdziu Boga, naucz nas tego, jak głosić Chrystusa dzisiejszym ludziom. Obydwie twoje ręce zajęte. Dźwigasz Eucharystię i wyobrażenie Matki Bożej. Twoje oczy i Twoje serce widzą Jamną i ją kochają. I Twoja miłość sprzed wieków dociera do nas dzisiaj wydobywając Jamną z niepamięci i upokorzenia i czyniąc ją młodzieżowym centrum: wiary, nadziei i miłości na nowe Tysiąclecie.
Naucz nas koncentracji na Chrystusie i naucz nas miłości do Matki Chrystusa. To najlepsza szkoła życia, miłości i zbawienia.
Niech Jamna promieniuje entuzjazmem wiary, która niech będzie dzielona, jak dzielimy chleb na Jamnej, z każdym, kto do nas przybędzie.

     Ty zaś, nasz Święty Patronie, pomóż nam, aby Chrystus zechciał się nami posługiwać po najdłuższe lata.

Amen.