Fundacja „Dominik”

FUNDACJA PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM „DOMINIK”
KRS: 0000052291

Jamna 7
32-842 Paleśnica

REGON: 013044668
NIP: 5212934075

adres mailowy: [email protected]

nr konta:
65 1090 2705 0000 0001 0636 1994

strona Fundacji: www.fundacjadominik.eu