Tuż przy głównym Domu, nie od strony głównego dziedzińca, lecz z boku, na skłonie góry jamneńskiej, pod drewnianą figurą świętego Jacka wyrzezaną z potężnej kłody drewna przez profesora poznańskiej ASP, rzeźbiarza Józefa Kopczyńskiego, rozciąga się łąka, na której odbywają się nabożeństwa pod gołym niebem. Widać stąd szeroką panoramę Zakliczyna i doliny Dunajca. Ołtarz tworzy wielki, kilkusetletni DĄB, wydobyty z dna Wisły i ofiarowany Duszpasterstwu przez dobrodziejów, z mosiężnym Krucyfiksem, wykonanym również przez Józefa Kopczyńskiego.