Intencje

ZAMAWIANIE INTENCJI
Intencje mszy św. można zamówić w zakrystii codziennie przed i po każdej mszy św.
Informujemy, że istnieje również możliwość zamówienia intencji mszalnych drogą mailową: [email protected].
Ofiarę można przekazać przelewem bankowym na nr konta naszego Domu Matki Bożej Niezawodnej Nadziei: 03 1090 2590 0000 0001 4394 9204.

INTENCJA MSZY ŚWIĘTEJ
Intencja indywidualna – kapłan celebruje mszę św. tylko w jednej intencji powierzonej mu przez ofiarodawcę. Intencja taka zawiera zazwyczaj wskazanie konkretnego dnia i godziny sprawowania mszy św. Istnieje również możliwość złożenia intencji indywidualnej bez wskazania konkretnego dnia (msza św. zostanie odprawiona w najbliższym wolnym terminie) lub ze wskazaniem dnia lecz bez wskazania godziny (msza św. zostanie odprawiona we wskazanym dniu bez podania godziny).

Intencja gregoriańska – zgodnie z tradycją Kościoła sięgającą papieża Grzegorza Wielkiego, w intencji osoby zmarłej celebruje się nieprzerwanie przez trzydzieści kolejnych dni mszę św. Istotnym elementem intencji gregoriańskiej jest ciągłość odprawiania mszy św. (jak sobie tego życzył św. Grzegorz).
Według wiary wiernych, potwierdzonej przez Kościół licznymi dokumentami, msze św. gregoriańskie są najbardziej skutecznym sposobem modlitwy za osoby, które potrzebują oczyszczenia po śmierci.

Ofiara za mszę świętą
Przy składaniu intencji mszy św. składana jest również ofiara pieniężna. Kodeks Prawa Kanonicznego (kan. 946) zaznacza, że „wierni składający ofiarę, aby w ich intencji była odprawiona msza św., przyczyniają się do dobra Kościoła oraz uczestniczą przez tę ofiarę w jego trosce o utrzymanie szafarzy i dzieł”. Ofiara pieniężna nie jest więc opłatą za mszę św. Wysokość złożonej ofiary zależy od woli i możliwości zamawiającego intencję. Zgodnie z jednak tradycją, powinna ona zapewnić dzienne utrzymanie kapłana.

Sposób zamawiania mszy świętej
Intencje mszalne zamawia się osobiście w zakrystii lub mailowo.
Istnieje również możliwość zmówienia intencji bezgodzinowej (najbliższy wolny termin i godzina) – również mailowo (ofiarę można wtedy wpłacić na konto).

Numer konta Domu Matki Bożej Niezawodnej Nadziei: 03 1090 2590 0000 0001 4394 9204