Bracia zmarli

śp. Andrzej Hołowaty OP (1960-2011)

Lat 51, profesji zakonnej 30, kapłaństwa 22.

Urodził się 28 sierpnia 1960 r. w Opocznie. Profesję złożył 3 października 1981 r., święcenia kapłańskie przyjął 7 stycznia 1989 r.
Pracował jako duszpasterz i katecheta w klasztorach w Prudniku, w Tarnobrzegu i dwukrotnie w Rzeszowie, gdzie był również subprzeorem konwentu. Podczas pobytu w Poznaniu pracował w wydawnictwie W drodze.
Był cenionym katechetą oraz znakomitym kaznodzieją i rekolekcjonistą.

Na Jamną przybył z Rzeszowa w lipcu 2009 roku.
Zmarł nagle na Jamnej 25 sierpnia 2011r.
Zmartwychwstania oczekuje na górce obok kapliczki Matki Boskiej „Narciarskiej”.

Strona pamięci o. Andrzeja >>>