Zgłaszanie grup

Grupy i pielgrzymów indywidualnych prosimy o kontakt na adres mailowy klasztoru: [email protected],
lub z p. Katarzyną, która jest naszym kwatermistrzem – tel. +48 696 404 340.