Zgłaszanie grup

Grupy i pielgrzymów indywidualnych prosimy o kontakt:
bezpośrednio z o. Andrzejem – tel. +48 603 138 056 lub mail: [email protected],
na adres mailowy klasztoru: [email protected],
lub z p. Katarzyną, która jest naszym kwatermistrzem – tel. +48 696 404 340.