Listy Jana Pawła II do o. Jana Góry

Watykan, 19 czerwca 2000 r. + Drogi Ojcze Janie, Uroczystości sobotnie 10 czerwca 2000 r. nad Lednicą odbiły się szerokim echem po całej Polsce. Środki przekazu poświęciły im tym razem wiele miejsca. Cieszę się razem z Ojcem Janem z Młodzieżą i wszystkimi Uczestnikami, którzy przekroczyli Bramę III Tysiąclecia, prowadzeni przez Ducha Świętego i Matkę Bożą Jamneńską. Niech idą w codzienne życie z krzyżem i Ewangelią św. Łukasza, wierni Dekalogowi, […]
Watykan, 16 października 1999 r. + Drogi Ojcze Janie, Widzę, że kościół na Jamnej przybiera realne kształty, a Ojciec Jan czuwa nad „błyskawiczną” budową, aby zdążyć na 2000-lecie, o którym myśli już poważnie także w budowaniu Arki Przymierza na Wigilię Zesłania Ducha Świętego w Lednicy. Niech przyciąga Młodzież i jednoczy ją wokół Chrystusa w służbie dobru i miłości pod przewodnictwem Matki Bożej Jamneńskiej. Jej opiece polecam także Ojca Jana i serdecznie błogosławię
Watykan, 30 czerwca 1999 + Drogi Ojcze Janie, Wszystko się zgadza, tak jak napisane w liście i załącznikach. Widziałem i błogosławiłem Hermanice, Lednicę i Jamną, miejsca tak drogie sercu Ojca Jana. Niech teraz prowadzi nadal i rozwija to dzieło duszpasterstwa młodzieży oraz budowy kościoła w Jamnej, by królowała w nim Matka Boża Jamneńska, Niezawodnej Nadziei. Przeczytałem ostatnio przysłaną mi książkę, którą napisał o.Góra i dziękuję za dedykację. Były też momenty humorystyczne […]
Watykan, 22 lutego 1999 r. + Drogi Ojcze Janie Otrzymałem list z „Komunikatem znad Lednicy” i Wierszami napisanymi z myślą o mojej pielgrzymce do Polski w czerwcu tego roku. Ojciec Jan pełen pomysłów, które realizuje z Bożą pomocą, a „rękami Matki Bożej Jamneńskiej” buduje kościół akademicki na Jamnej. Niech Mu Pan Bóg błogosławi w tych wszystkich przedsięwzięciach a Duch Święty wspiera swym światłem w podjętych rekolekcjach, aby jak najwięcej […]
Watykan, 21 lipca 1998 r. + Drogi Ojcze Janie, Dziękuję za list z 14 czerwca, po Waszym pobycie w Rzymie, dokąd przybyliście, aby Matka Boża Jamneńska Została ukoronowana i powróciła uroczyście na Jamną, gdzie już myślicie o wybudowaniu dla Niej kościoła akademickiego. Niestrudzonemu Ojcu Janowi marzą się i inne pomysły, sięgające nawet poza granice Polski, które pragnie zrealizować w przyszłym roku. Niech Matka Najświętsza czuwa […]
Watykan, Wielkanoc 1998 r. + Drogi Ojcze Janie, Dziękuję za serdeczne życzenia Paschalne z załączonym kompletem ręczników jamneńskich. Jestem wdzięczny na modlitwy. Cieszę się, że Lednica rośnie, a Ojciec Jan pełen zapału przygotowuje młodzież do niesienia wiary w Trzecie Tysiąclecie. Niech Mu Pan Jezus błogosławi, a Matka Boża Jamneńska wspiera w tym trudzie. Wzajemnie ślę serdeczne życzenia wszelkiego dobra z rąk Chrystusa zmartwychwstałego i umocnienia uchem Świętym. […]
Watykan, 19 lutego 1998 r. + Drogi ojcze Janie, Nominacja na Promotora Duszpasterstwa angażuje Ojca Jana do jeszcze większej dzielności, wywodzącej się z Jamnej, Hermanic i Lednicy. Zapał jest, potrafi nim zarażać innych. Przygotowania do wielkiego spotkania 30/31 maja 1998 w Lednicy postępują do przodu. Materiały pomocnicze się drukują, jak widzę z licznych załączników. Plany ciągle wybiegają do przodu. Niech więc Matka Boża Jamneńska wspomaga tę działalność […]
Watykan, 2 lipca 1997 r. + Drogi Ojcze Janie, (Jasiu), Danym mi było z góry spoglądać i uczestniczyć zarazem w spotkaniu nad Lednicą i duchowo przeprowadzić Młodzież przez Bramę III Tysiąclecia w ślady Chrystusa, którego wybrali sobie na Wodza przyszłego wieku. Echa w prasie i fotografie ofiarowanego mi albumu uzupełniły obraz tej chwili. Bóg zapłać! Drogi Ojcze Janie, gdy już masz po drugiej stronie Bramy tą swoją Młodzież, czuwaj nad nią, by nie zagubiła obranej […]
Watykan, 17 grudnia 1995r. +Drogi Ojcze Janie! Przyszedł list z Poznania, sążnisty, i z wielu załącznikami. Góra „szaleje” (kiedyś powiedziano „szalejesz Pawle…”) – ale to wszystko trzyma się kupy: myśli o ludziach, ale i o pieniądzach, o „Tertio Millenio”, ale i o gruntach nad jeziorem Lednica, myśli o Roratach, ale i o wyborach… Słusznie, że myśli o Lednicy, bo przecież to „Tertio Millenio” jest dla Polski, a zwłaszcza Poznania i Gniezna „secundo millenio adveniente” od tego, co się stało w roku 1000! […]
Watykan, 10 czerwca 1995r. +Drogi Ojcze Janie, Hermanice zdały egzamin, powiedziały czym są i czym pragną być. Także O. Jan dał świadectwo, jak łącząc poezję z silną wiarą można przebić strzałą miłości nawet złowrogie chmury, by przez nie przedarły się promienie Bożego Miłosierdzia, które pragnie zapewnić człowieka o tym, że jest kochany i by tą pewnością podejmował ciężary swego życia i innych, bardziej słabych od niego. Ja również […]