Watykan, 19 czerwca 2000 r.

+ Drogi Ojcze Janie,

Uroczystości sobotnie 10 czerwca 2000 r. nad Lednicą odbiły się szerokim echem po całej Polsce. Środki przekazu poświęciły im tym razem wiele miejsca. Cieszę się razem z Ojcem Janem z Młodzieżą i wszystkimi Uczestnikami, którzy przekroczyli Bramę III Tysiąclecia, prowadzeni przez Ducha Świętego i Matkę Bożą Jamneńską. Niech idą w codzienne życie z krzyżem i Ewangelią św. Łukasza, wierni Dekalogowi, a Ojcu Janowi niech starczy sił na budowę świątyni Chrztu Polski nad Lednicą.

Serdecznie pozdrawiam i błogosławię