Klasztor

7 maja 2019 r. w Rzymie, Generał Zakonu Dominikanów o. Bruno Cadoré wydał akt erygowania domu zakonnego pod wezwaniem Matki Bożej Niezawodnej Nadziei w Jamnej. W ten sposób powstała nowa (29) placówka Polskiej Prowincji Dominikanów na Jamnej. Akt erygowania domu zakonnego został odczytany w niedzielę 19 maja 2019 r., po mszy świętej o godz. 11:00 w kościele na Jamnej. Wierni zebrani na mszy św. przyjęli ten fakt brawami.