Dyżury spowiedzi

przed każdą Mszą św. (jeżeli są penitenci)
oraz podczas codziennej Koronki do Bożego Miłosierdzia o g. 15:00