Sakramenty

Kościół Matki Bożej Niezawodnej Nadziei w Jamnej jest kościołem rektoralnym parafii w Bukowcu, która swoim terytorium obejmuje: Bukowiec, Falkowa (część), Jamna (część), Lipnica Wielka (część), Siekierczyna (część), Jasienna (część).

DANE ADRESOWE PARAFII:
Bukowiec 10
33-323 Lipnica Wielka,
tel.: + 48 606 853 198
mail: [email protected]

Kościół parafialny w Bukowcu to przeniesiona z Kamiannej cerkiew greckokatolicka zbudowana w 1805 r. Odbudowany z przekształceniem w 1949 r. Poświęcony w 1955 r. Drewniany, konstrukcji zrębowej, szalowany, wieża konstrukcji słupowej, jednonawowy, z krótkim prezbiterium. Wnętrze nakryte pozornymi sklepieniami kolebkowymi i stropami. Ołtarz główny, w nim obraz Serca Najświętszej Maryi Panny z 1949 r. Dwa ołtarze boczne barokowe z XVIII w. Chrzcielnica i ambona wykonane ok. 1950 r.