Mieszkańcy

Łukasz Detmer OP

przełożony domu, opiekun „Baranków”

Kontakt

Tadeusz Klichowicz OP

kapelan sióstr dominikanek – mieszka w Białej Niżnej

Kontakt

Andrzej Chlewicki OP

rektor Sanktuarium Matki Bożej Niezawodnej Nadziei, poeta (tomiki z twórczością o. Andrzeja do nabycia w jamneńskim kramiku)

Od samego początku powstawania Ośrodka współuczestniczy w jego tworzeniu, a od 2001 r. mieszka tu na stałe. W niedzielę odprawia mszę św. o godz. 11.00.

tel. +48 603 138 056

Kontakt

Paweł Kozacki OP

duszpasterz, zakrystianin, kronikarz, sekretarz kapituły

Kontakt

Krzysztof Ruszel OP

syndyk domu

Kontakt