Mieszkańcy

Andrzej Chlewicki OP

Przełożony domu, rektor Sanktuarium Matki Bożej Niezawodnej Nadziei, poeta (tomiki z twórczością o. Andrzeja do nabycia w jamneńskim kramiku)

Od samego początku powstawania Ośrodka współuczestniczy w jego tworzeniu, a od 2001 r. mieszka tu na stałe.
Pełni funkcję kustosza Sanktuarium oraz gospodarza miejsca.
Wszystkich chcących przybyć do Ośrodka na Jamnej prosimy o kontakt z . Andrzejem w celu ustalenia zasad i terminu pobytu.

tel. +48 603 138 056

Kontakt

Marek Grubka OP

Duszpasterz, winiarz

Kontakt

Wojciech Gołaski OP

Na Jamnej mieszka od kilku lat. Zafascynowany liturgią i śpiewem liturgicznym. Kocha liturgię przedsoborową.
Codziennie celebruje eucharystię w rycie trydenckim – w dni powszednie mniej lub bardziej prywatnie, a w niedziele i święta kościelne o godz. 16.00.

tel. +48 602 719 884

12 sierpnia 2021 r. o. Wojciech Gołaski podjął decyzji odejścia z Zakonu i przejścia do Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X o nieuregulowanym statusie prawnym, do którego został przyjęty.
O. Wojciech ogłosił swoją decyzję publicznie na facebooku – publikując list datowany na 17 sierpnia 2021 r. i skierowany do Jego Świątobliwości Papieża Franciszka.
Prosimy o modlitwę za niego!

Kontakt
Grzegorz Kluz OP

Grzegorz Kluz OP

syndyk domu (ekonom);
opiekun jamneńskich Baranków;
prezes Zarządu Fundacji Przeciwdziałania Uzależnieniom „Dominik” prowadzącej Punkty Informacji o Psychomanipulacji i Sektach w Jamnej ([email protected]), Krakowie i Gdańsku.
Od roku 2007 – prowadzi infolinię (tel. zaufania) dot. sekt i nowych ruchów religijnych (+48 694 480 628)
fundacjadominik.eu

Na Jamnej od września 2019 r. Przybył z Lublina, gdzie pracował 12 lat jako syndyk klasztoru i przeor (przez 2 kadencje). W Lublinie zajmował się również renowacją i remontami bazyliki dominikańskiej i klasztoru (info ze strony klasztoru lubelskiego).
Duszpasterz młodzieży w Rzeszowie i Gdańsku, duszpasterz rodzin i rodzin z małymi dziećmi w Gdańsku i Lublinie, duszpasterz absolwentów w Lublinie.
Od 1995 r. współpracuje z Dominikańskim Centrum Informacji o Nowych Ruchach Religijnych i Sektach. Założył Dominikański Ośrodek Informacji o Nowych Ruchach Religijnych i Sektach przy Civitas Christiana w Rzeszowie (1996) oraz Dominikański Ośrodek Informacji o Nowych Ruchach Religijnych i Sektach w Gdańsku (2000).

Prowadzi bloga – głównie streszczenia kazań: Canisdomini

tel. +48 694 480 628

Kontakt