Chrzest

W naszym Sanktuarium Matki Bożej Niezawodnej Nadziei sakramentu chrztu św. udzielamy w trakcie mszy św.:
– w niedzielę, o godzinie 11.00 lub 13.00;
– podczas dodatkowych mszy św. chrzcielnych – po wcześniejszym uzgodnieniu z rektorem kościoła.
Istnieje również możliwość udzielenia sakramentu chrztu św. poza mszą św. lub po mszy św. sprawowanej w kościele (wtedy rodzice i chrzestni uczestniczą we mszy św., po której następuje liturgia chrzcielna).

W związku z tym, że nie jesteśmy kościołem parafialnym wszystkie formalności związane z udzieleniem sakramentu chrztu św. muszą być załatwiane w kancelarii parafii Niepokalanego Serca NMP w Bukowcu w godzinach jej pracy.

Do udzielania sakramentu chrztu św. wymagane są:
– zgoda przełożonego Domu Matki Bożej Niezawodnej Nadziei (rektora kościoła) na chrzest w naszym Sanktuarium;
– pisemna zgoda własnego proboszcza na chrzest poza parafią;
– świadectwo urodzenia dziecka z USC;
– dla rodziców i chrzestnych: zaświadczenia o odbytej katechezie przedchrzcielnej;
– dla rodziców i chrzestnych: zaświadczenia o przystąpieniu do sakramentu pokuty i pojednania;
– dla chrzestnych: zaświadczenia od duszpasterzy swoich parafii, że mogą podjąć się odpowiedzialności bycia rodzicem chrzestnym (chrzestnymi mogą zostać jedynie praktykujący katolicy, mający co najmniej 16 lat, którzy przyjęli już sakrament bierzmowania; funkcji tej nie mogą pełnić osoby niepraktykujące lub pozostające w niesakramentalnych związkach małżeńskich, a także uczniowie, którzy nie uczestniczą w katechezie szkolnej).