Dom św. Jacka

Fundamenty domu św. Jacka

Do stałych punktów międzyludzkiej przestrzeni należą:
DOM
gdzie rodzimy się jako ludzie i gdzie rodzi się nasze człowieczeństwo;
ŚWIĄTYNIA
gdzie oddajemy czas temu, co dla nas najświętsze i najbardziej wartościowe, Komuś, Kto nas przekracza;
MIEJSCE PRACY
gdzie spędzamy największa część naszego życia,
i CMENTARZ
jako miejsce wiecznego spoczynku i pamięci.

Życie ludzkie przebiega pomiędzy tymi czterema punktami w przestrzeni i ograniczone jest czasem naszego życia. Dom Św. Jacka na Jamnej dzięki specyfice położenia, historii i obecnej funkcji pozwala na przeżycie tych czterech fundamentalnych odniesień, ubogacając i obdarowując domowników sensem i treścią odwiecznych symboli i przeznaczeń, które ostatnio jakby utraciły swój sens, znaczenie i czytelność. Dom na Jamnej służy ich odnalezieniu, uspokojeniu człowieka, umocnieniu i zaspokojeniu jego odwiecznej tęsknoty. Dom Św. Jacka na Jamnej wraz z przyległymi terenami, górą, doliną i lasem, położony w samym sercu krajobrazowego Parku Rożnowsko – Ciążkowickiego jest naturalna enklawą, wyodrębnioną niszą, swoiście zorganizowaną przestrzenią, gdzie podstawowe punkty organizujące przestrzeń ogólnoludzka maja konkretne odniesienie.

I tak d o m skupia i zaprasza. Jest soczewką myśli i działań w okolicy. Staje się miejscem pamięci oraz tyglem, gdzie przekazywane są motywy życia i nadziei. Wypełniony darowanymi przedmiotami gości wszystkich, nie tylko aktualnie w nim przebywających, ale tych, którzy zechcieli uczestniczyć w jego budowie darowując cząstkę samych siebie. Spis inwentarza domu mówi sam za siebie i pokazuje w jaki sposób obecni są w nim ludzie i jacy są to ludzie.

Dom Św. Jacka jest również świątynią. Pokój Jana Pawła II jest kaplicą domową, gdzie rustykalność wnętrza harmonizuje z wyrafinowaniem dzieł sztuki podarowanych domowi przez wybitnych mistrzów. Stara szkoła jest nadal szkołą wiary. Współczesność porażona zwątpieniem, które jest choroba duszy poszukując pewności wiary. Zawężona metodologia nauk przyrodniczo – matematycznych, tempo produkcji i nieustanne współzawodnictwo i konkursy są wrogami kontemplacji i perspektywy ostatecznej niosące uspokojenie i siłę. Respublika Domincana – Jamna jest również cmentarzem, miejscem martyrologii. Jamneńskie wzgórza i najbliższa okolica były terenem pacyfikacji wsi i miejscem męczeństwa matki z dwójka małych dzieci na rękach wychodzącej z obrazem Matki Bożej na rękach naprzeciwko nacierającym Niemcom.

Przedewszystkim jest miejscem pracy i inicjatywy. Kontakt z ziemią jest bowiem niezwykle prowokujący i twórczy. Lawina pomysłów, inicjatyw, zaproszeń i działań. Dlatego Jamna jest nasza nadzieją. Kiedy jest się we własnym domu, to samoistnie wie się, co należy robić. Kiedy jest się u siebie, to ma się stale pełne ręce roboty. Trzeba przynajmniej posprzątać. Gospodarze sprzątają we własnym domu, goście w hotelu mają sprzątaczkę.

Przez lata pogardy dla tego, co jest własne, dla posiadania, ludzie zatracili zmysł gospodarności, odpowiedzialności i twórcze, chęć pomnażania dóbr. Posiadanie dóbr materialnych służy jednakże zabezpieczeniu integralności osoby ludzkiej. Dzięki posiadaniu jestem u siebie, jestem na swoim…. Jestem kimś. Jestem sobą. Tak samo w wierze.
Na zakończenie dla dopełnienia obrazu, należy jeszcze wspomnieć o czasie. Czas przeszły, teraźniejszy i przyszły… Dla Jamnej jest czas jeden. Czas otwarty….

Jan W. Góra OP.