Przełożony

 

o. Łukasz Detmer OP

Przełożony domu na Jamnej

Formularz kontaktowy