Watykan, 2 lipca 1997 r.

+ Drogi Ojcze Janie,
(Jasiu),

Danym mi było z góry spoglądać i uczestniczyć zarazem w spotkaniu nad Lednicą i duchowo przeprowadzić Młodzież przez Bramę III Tysiąclecia w ślady Chrystusa, którego wybrali sobie na Wodza przyszłego wieku.

Echa w prasie i fotografie ofiarowanego mi albumu uzupełniły obraz tej chwili. Bóg zapłać!

Drogi Ojcze Janie, gdy już masz po drugiej stronie Bramy tą swoją Młodzież, czuwaj nad nią, by nie zagubiła obranej drogi. Macie i dom na Jamnej, gdzie możecie szukać sposobów do podążania „w głąb”. Niech Ci w tym pomaga Matka Najświętsza. Jej opiece polecam Was Wszystkich i serdecznie błogosławię