Watykan, 21 lipca 1998 r.

+ Drogi Ojcze Janie,

Dziękuję za list z 14 czerwca, po Waszym pobycie w Rzymie, dokąd przybyliście, aby Matka Boża Jamneńska Została ukoronowana i powróciła uroczyście na Jamną, gdzie już myślicie o wybudowaniu dla Niej kościoła akademickiego.

Niestrudzonemu Ojcu Janowi marzą się i inne pomysły, sięgające nawet poza granice Polski, które pragnie zrealizować w przyszłym roku.

Niech Matka Najświętsza czuwa nad Jamną, Lednicą, Ojcem Janem i Młodzieżą, aby radośni i mocni w wiarą szli z Chrystusem w Trzecie Tysiąclecie.

Pozdrawiam serdecznie i błogosławię