Watykan, 16 października 1999 r.

+ Drogi Ojcze Janie,

Widzę, że kościół na Jamnej przybiera realne kształty, a Ojciec Jan czuwa nad „błyskawiczną” budową, aby zdążyć na 2000-lecie, o którym myśli już poważnie także w budowaniu Arki Przymierza na Wigilię Zesłania Ducha Świętego w Lednicy.

Niech przyciąga Młodzież i jednoczy ją wokół Chrystusa w służbie dobru i miłości pod przewodnictwem Matki Bożej Jamneńskiej.

Jej opiece polecam także Ojca Jana i serdecznie błogosławię