750-ta rocznica śmierci św. Tomasza z Akwinu. Warsztaty z Marcelem Pérèsem na Jamnej

W dniach 4-7 marca odbędą się na Jamnej warsztaty chorału dominikańskiego na podstawie oficjum św. Tomasza z Akwinu na Boże Ciało wg. Antiphonarium 22 L – antyfonarza dominikańskiego z klasztoru w Sandomierzu z pocz. XIV w., obecnie przechowywanego w Archiwum Polskiej Prowincji Dominikanów w Krakowie.

prowadzący warsztaty: Marcel Pérès

Program warsztatów:

4.03, sobota – przyjazd na kolację, po kolacji warsztaty od godz. 19.00
5.03, niedziela – warsztaty godz. 10-13, po obiedzie przygotowanie do Mszy św. o godz. 16.00,
16:00 Msza, wieczorem: godz. 19:00 warsztaty
6.03, poniedziałek – warsztaty: 9.30 – 13.00; 14.30-18.00,
Godz. 20.00 Uroczyste Nieszpory ku czci św. Tomasza z Akwinu,
potem biesiada w im. Sali Romana Brandstaettera
7.03, wtorek – warsztaty: 9.30 – 13.00; po obiedzie przygotowanie do Mszy świetej,
Godz. 17:00 Uroczysta Msza ku czci św. Tomasza z Akwinu – celebracja w rycie
dominikańskim
Godz. 19.00 – krótka agapa

Warsztaty są otwartą propozycją dla wszystkich zainteresowanych chorałem gregoriańskim.
Ilość miejsc jest ograniczona do 20 uczestników. Decyduje kolejność zapisów.

Zapisy

drogą mailową: [email protected] oraz wpłata wpisowego (200 zł) na konto Domu Matki Niezawodnej Nadziei:
numer konta: 03 1090 2590 0000 0001 4394 9204
Proszę dodać: „warsztaty Marcel Peres”
Koszt warsztatów: 390 zł (zakwaterowanie i pokrycie kosztów obecności Marcela Pérèsa)

Oficjum Sacerdos in aeternum (od incipitu pierwszej antyfony) zawiera pełny zestaw antyfon, responsoriów i hymnów na wszystkie godziny kanoniczne uroczystości Bożego Ciała, którą dla całego Kościoła oficjalnie zatwierdził papież Urban IV w 1264 roku. W wersji dominikańskiej, która znajduje się w rękopisie z Sandomierza z początku XIV wieku (na stronach 14-24), jest jedna (tytułowa) antyfona do pięciu psalmów nieszpornych, responsorium prolixum Homo quidam, antyfona do kantyku Magnificat O quam suavis est, antyfona invitatorium, po trzy antyfony i trzy responsoria w każdym z trzech kolejnych nokturnów (co daje łączną sumę dziewięciu antyfon i tyle samo responsoriów) oraz pięć antyfon do psalmów laudesów, antyfona do kantyku Zachariasza Ego sum panis i antyfona do kantyku Maryi w drugich nieszporach O sacrum convivium. Oprócz tego są jeszcze responsoria godzin mniejszych (tercji, seksty i nony) – tak na samo święto, jak i na dni oktawy. Zgodnie z późnośredniowieczną manierą, kolejne antyfony i responsoria mają melodie w kolejnych modusach chorałowych, tutaj jednak zostało to przeprowadzone ze zdumiewającą wręcz konsekwencją i to we wszystkich głównych godzinach kanonicznych.

W czasie trwania jubileuszu kanonizacji i śmierci świętego Tomasza z Akwinu będzie można uzyskać odpust zupełny ustanowiony właśnie z tej okazji. Więcej >>>