Z radością informujemy, że 2 maja 2019 r., Generał Zakonu Kaznodziejskiego (Dominikanie), fr. Bruno Cadoré OP, erygował na Jamnej nowy dom Prowincji Polskiej:
Dom Matki Bożej Niezawodnej Nadziei.

Z nie mniejszą radością informujemy, że 20 października 2019 r., Prowincjał Prowincji Polskiej Dominikanów, o. Paweł Kozacki OP, ustanowił o. Andrzeja Chlewickiego OP
przełożonym Domu Matki Bożej Niezawodnej Nadziei w Jamnej.