1. Trwa miesiąc październik – miesiąc modlitwy różańcowej. Różaniec odmawiamy przed wieczorną mszą św. o godz. 18.45.
Przypominamy, że za wspólne odmówienie pięciu dziesiątków różańca w kościele, publicznej kaplicy, w gronie rodziny lub we wspólnocie zakonnej, można (nie tylko w październiku) pod zwykłymi warunkami uzyskać odpust zupełny.

2. W związku z wprowadzonymi ograniczeniami dotyczącymi liczby uczestników zgromadzeń religijnych, biskup tarnowski Andrzej Jeż ponownie udziela na terenie całej diecezji dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy św. w niedzielę i święta nakazane, aż do odwołania.
Tych, którzy z niej skorzystają, gorąco zachęca do duchowego łączenia się z Najświętszą Ofiarą za pośrednictwem środków społecznego przekazu, oraz do uczestnictwa w niej w dni powszednie.
W dekrecie ponadto przypomniał, „że wszyscy przebywający w świątyni powinni mieć zasłonięte usta i nos”.
„Choć tradycyjną formą przyjmowania Komunii św. jest Komunia do ust, to jednak nadal należy umożliwiać wiernym przyjmowanie jej na rękę, zapraszając w pierwszej kolejności tych, którzy pragną ją przyjąć w taki sposób, lub – jeśli to możliwe – wyznaczając do tego osobnego szafarza.”

3. W naszym Sanktuarium – strefa żółta – może jednocześnie przebywać 75 osób.