1. Przypominamy, że przez cały listopad, a nie tylko przez 8 dni od uroczystości Wszystkich Świętych, będzie można otrzymać odpust zupełny dla wiernych zmarłych. W związku z pandemią Covid-19 Penitencjaria Apostolska wydała specjalny dekret w tej sprawie.
Odpust zupełny zyskujemy pod zwykłymi warunkami za dusze w czyśćcu cierpiące.

2. Jutro, 2 listopada, wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych.

3. We wtorek, 3 listopada, święto św. Marcina de Porres (OP) a w sobotę, 7 listopada, święto Wszystkich Świętych Zakonu Kaznodziejskiego.