Wokół Domu świętego Jacka wyrosło ostatnio bardzo wiele nowych budynków, tworzących gospodarcze oraz noclegowe zaplecze Jamneńskiej Republiki dominikańskiej.

Pośród tychże budynków miejsce uprzywilejowane zajmuje Dom bł. Czesława, mieszczący w przyziemiu nową, główną kuchnię, a na parterze pokoje mieszkalne i drugą bibliotekę. Nazwę swoją zawdzięcza dwu faktom.

Otóż mieszkał w nim do niedawna jeden z wiekowych obywateli wioski i dobrodziej Republiki dominikańskiej, pan Czesław Mastalerz, również dawny właściciel budynku Domu św. Jacka. Natomiast bł. Czesław to historyczny towarzysz świętego Jacka, dominikanin, patron Wrocławia.

Jak przystało na prawdziwą kuchnie, nie mogło w naszym domu zabraknąć pieca do wypieku chleba. Dla większości przybywających tu młodych ludzi wielkim przeżyciem jest możliwość samodzielnego wypieku.