Drewniany budynek Domu św. Jacka to dawna szkoła w Jamnej, a jeszcze wcześniej dom należący do pana Czesława Mastalerza. Każda z izb Domu, przyozdobiona darami osób Jamną zafascynowanych, ma swoją niepowtarzalną indywidualność, łączącą miejscowe tradycje galicyjskie z importowanymi tradycjami wielkopolskich gospodarzy. Gość, który zajechał przed Dom od strony podjazdu, wchodzi doń po wysokich stopniach i trafia przez werandę do długiego i wąskiego REFEKTARZA, czyli Jadalni, połączonej z KUCHNIĄ, która jest jednocześnie głównym i jedynym […]

Drewniany budynek Domu św. Jacka to dawna szkoła w Jamnej, a jeszcze wcześniej dom należący do pana Czesława Mastalerza. Każda z izb Domu, przyozdobiona darami osób Jamną zafascynowanych, ma swoją niepowtarzalną indywidualność, łączącą miejscowe tradycje galicyjskie z importowanymi tradycjami wielkopolskich gospodarzy. Gość, który zajechał przed Dom od strony podjazdu, wchodzi doń po wysokich stopniach i trafia przez werandę do długiego i wąskiego REFEKTARZA, czyli Jadalni, połączonej z KUCHNIĄ, która jest jednocześnie głównym i jedynym korytarzem, prowadzącym na przestrzał przez budynek. Nad Refektarzem króluje niepodzielnie ludowy uśmiech wielkiej, niebieskiej figury Matki Boskiej z Nowego Sącza. Pomieszczenie to powstało już po przejęciu Domu przez Duszpasterstwo Akademickie – pod nim mieszczą się nowe łazienki, dostępne przez klatkę schodową w również dobudowanej WIEŻY.

Na wieży znajduje się honorowy, gościnny POKÓJ PAPIESKI, ciasny lecz wygodny, umeblowany sprzętami ofiarowanymi przez Lecha Wałęsę i Hannę Suchocką. Jan Paweł II jest tutaj gościem stale oczekiwanym i nieustannie zapraszanym, a w sporej już, osobistej korespondencji nigdy nie napisał, że na Jamną nie przyjedzie. Idąc korytarzem-Kuchnią pozostawiamy po prawej POKÓJ DUSZPASTERZY, dla laików niedostępny, i docieramy do KAPLICY z Najświętszym Sakramentem i relikwiami świętego Jacka w ołtarzu. Tu także znajduje się obraz MATKI BOSKIEJ JAMNEŃSKIEJ. Na ścianach wiszą ofiarowane przez Jana Pawła II części stroju papieskiego i portrety papieża, malowane przez znanego zakopiańskiego malarza Arkadiusza Walocha.

Naprzeciwko wejścia do Kaplicy znajdują się drzwi do POKOJU ROMANA BRANDSTAETTERA. Jest to główna czytelnia i biblioteka na Jamnej, miejsce pracy intelektualnej, a także główny „pokój zebrań”, dziś coraz częściej za mały, aby pomieścić wszystkich gości. Stoły i krzesła pozwalają wygodnie rozsiąść się, a okna dają widok na znaczną część jamneńskiego wzgórza. Wielki kominek uprzyjemnia lekturę i ułatwia prowadzenie gawęd. Tragedię Jamnej w czasie ostatniej wojny przypomina tu przejmujący obraz Matki Boskiej pędzla wybitnej artystki poznańskiej, Danuty Waberskiej. Niezwykłą atmosferę tworzą też liczne dzieła sztuki, zdjęcia i pamiątki, związane głównie z postacią Romana Brandstaettera, wielkiego współczesnego poety, pisarza i dramaturga. Roman Brandstaetter pochodził z Tarnowa, z rodziny żydowskiej i był silnie wierzącym Żydem. Karierę literacką rozpoczął przed II wojną światową w Warszawie; czas okupacji spędził w Izraelu. W drodze z Izraela do Europy w 1946 roku przeżył nawrócenie. Odtąd Wiara stała się dlań podstawowym, świadomym impulsem tworzenia. Po powrocie do Polski zamieszkał w Poznaniu, gdzie związał się między innymi ze środowiskiem dominikańskim i z wydawnictwem „W drodze”. Ojciec Jan Góra miał zaszczyt znaleźć się w gronie jego bliskich przyjaciół. Część swego księgozbioru oraz sprzętów domowych pisarz przekazał testamentem Duszpasterstwu Akademickiemu. Jego dzieła należą do wielkich kart polskiej literatury, zarówno zbiory wierszy – m.in. „Pieśń o moim Chrystusie” – jak kilkutomowa powieść „Jezus z Nazaretu”, doskonałe przekłady Psalmów, Ewangelii i wielu Ksiąg Pisma Świętego, a także książki o Piśmie Świętym – m.in. „Krąg Biblijny”. Z Pokoju Romana Brandtaettera prowadzi wejście do celi ojca Jana. To „główna kwatera” duszpasterska, często bardziej przypominająca magazyn lub sztab armii niż pokój, jednak i ona ma swego patrona: jest nim stryj ojca Jana, Jan Góra, dawny proboszcz paleśnicki, którego portret wita wchodzących

Spośród pomieszczeń Domu świętego Jacka pozostaje jeszcze do odnotowania Poddasze, zwane LOTNISKIEM, czyli największa zbiorowa jamneńska „noclegownia”, do której prowadzą zewnętrzne schody na ścianie szczytowej Domu.

Omawiając wszelkie budynki na Jamnej nie sposób pominąć jednej osoby, głównego architekta i pomysłodawcę wszelkich przeróbek i budowy nowych domów. Ania Boryska, bo o Niej mowa, od wielu lat doradza Ojcu Janowi, we wszelkich Jego szaleństwach budowlanych, ostatnio stała się pomysłodawcą budowy Ośrodka Duszpasterskiego na LEDNICY.