Po przekroczeniu bramy jest furta, gdzie zawsze ktoś czeka na gości. Tu trzeba się zameldować, poddać „rewizji” i zapoznać z regułą życia na Jamnej.