W miejscu dawnej stodoły Kostka powstał WIECZERNIK, przeznaczony na większe spotkania towarzyskie i religijne.