Jamna, 31 grudnia 1997

Akt zawierzenia Domu św. Jacka na Jamnej i jego domowników Najświętszej Marii Pannie

Matko Najświętsza!

Królowo Polski i Świata,

Jamneńska Pani!

Powierzamy Ci nasz wspólny dom na Jamnej i wszystkich z nim związanych. Oddajemy Ci w opiekę ten dom, to wzgórze, okoliczne domy i lasy. Ten dom ? ?całą majętność naszą? ? oddajemy w Twoje władanie. Ty sama zadbaj o jego przyszłość. Bądź w nim Gospodynią. Przyjmij nas wszystkich i przygarnij, nakarm nas i ogrzej, aby wszyscy zagubieni, samotni i ci, którym braknie ciepła domowego ogniska znaleźli tutaj miłość rodzinną. Poprzez ten dom powierzamy Ci siebie samych ? nasze rodziny, naszą przyszłość i nasze marzenia. Niech serce każdego z nas będzie Twoim domem, w którym panuje prawo Twego Syna. Powierzamy Ci Mieszkańców wsi, którzy nas przyjęli, Gości, którzy tutaj przebywają, Sąsiadów, Dobrodziejów i Przyjaciół. Naucz nas współżycia z ludźmi, których Pan stawia na naszych drogach, niech gościnność będzie formą naszego świadectwa. Dziękujemy Ci Matko za wszystkich życzliwych ludzi. Spraw, aby nadal uczyli nas prostej, rzetelnej wiary. Wynagrodź im życzliwość nam okazywaną. Poprzez ten dom powierzamy Ci młodzież polską, młodzież Europy i świata. Niech za Twoim pośrednictwem pozna Boga, Chrystusa ? jedynego zbawiciela ? i Jego prawo miłości.

Oddajemy Ci tych wszystkich, którzy w swym życiu spotkali już Twojego Syna, tych, którzy Go jeszcze nie znają, tych, którzy się zagubili. Ukaż nam wszystkim drogę do Jezusa, który jest ?światłością prawdziwą, oświecającą każdego człowieka?. Maryjo, która za sprawą Ducha Świętego poczęłaś Słowo Wcielone, Niewiasto, która potrafiłaś przyjąć wolę Bożą ?zawierzając nadziei wbrew nadziei?, ogarnij płaszczem swej opieki wszystkie nasze przygotowania do nocy czuwania nad jeziorem Lednica, do nabożeństwa soli, zapachów i światła. Pozwól, aby ci, którzy już przekroczyli Bramę Trzeciego Tysiąclecia poszli dalej w głąb i pociągnęli za sobą innych, aby sól i światło Chrystusa trafiły do najdalszych zakątków naszej ziemi, abyśmy rozsiewali Jego woń. Niech nasze świadectwo wiary pomoże innym odnaleźć drogę do Domu Ojca.
Otocz szczególną troską ludzi dotkniętych tragedią wojny, głodu, trzęsień ziemi i powodzi, aby w tym trudnym dla nich okresie umieli wytrwać w wierze, nadziei i miłości i aby nie brakło im naszej życzliwej troski.

Bogarodzico Dziewico! Bogiem Sławiena Maryjo!

Wyruszyliśmy w drogę ku Trzeciemu Tysiącleciu. Niech ten wspólny dom będzie szkołą wiary nas samych, naszych środowisk, ludzi spotkanych na naszych drogach. Zawierzamy Ci Maryjo naszą przyszłość, drogi, którymi będziemy dalej z Jamnej podążać, aby zawsze prowadziły do Boga.
A ten dom niech rośnie razem z nami, niech będzie źródłem wiary żywej i dojrzałej, ?wiary zaraźliwej?, udzielającej się innym. Niech powstająca tutaj osada gromadzi tych, którzy pragną ?przekroczyć próg nadziei?.
Nasze plany dotyczące tego miejsca zawierzamy Tobie oraz świętemu Jackowi, patronowi drugiej wielkiej ewangelizacji Ojczyzny. Niech męczeństwo tej ziemi będzie źródłem wiary żywej, wypływającej ku Trzeciemu Tysiącleciu chrześcijaństwa. Tak jak zamieszkujemy w tym domu, pragniemy zamieszkać w wierze i zaprosić do niej innych.

Powierzamy się Tobie, powierzamy się sobie nawzajem.
Duszpasterze, młodzież akademicka, przyjaciele domu