Janussius Pancratius Jamnesis
OSIOŁ – Eguus Asinus
Urodzony: 29 maja 1991 roku w Poznaniu – ZOO (Polska)
Miejsce zamieszkania: Dom św. Jacka na Jamnej
Ojciec: Filozof (filius philosophi)
Matka: Bezimienna (ciemna klacz)(mater sine nomine)
Zawód: do towarzystwa i rozmów filozoficznych (comes philosophus) : wysoko wykwalifikowana pomoc domowa (in domo sua administer)

Janusz Pankracy Jamneński – podarunek dyrektora poznańskiego ZOO, Pana dyrektora Jana Śmiełowskiego dla domu Św. Jacka. To niezwykłe zwierzę – uhonorowane tytułem DOCTORA HUMORISCAUSA – stało się nietylko żywą maskotka Duszpasterstwa Akademickiego, ale także Domu Św. Jacka i wsi Jamnej. Swoją ośla naturą Janusz przyczynił się do niespotykanej integracji ludzi różnych środowisk. 6-go czerwca 1993 roku na krużgankach kościoła akademickiego Dominikanów w Poznaniu odbyła się niecodzienna uroczystość nadania tytułu „Doctora Humoriscausa” osłu Januszowi Pankracemu z Jamnej. Doktorat za „dar Boży umiejętności znajdowania się w życiu na sobie wyznaczonym miejscu”, przyznany przez Stowarzyszenie Pisarzy Polskich w Poznaniu, wręczył prezes SPP Sergiusz Sterna – Wachowiak.

Kilka dni po uroczystości Janusz został przewieziony na Jamną, gdzie zamieszkał w stajence, w ten sposób stał się on pierwszym stałym domownikiem domu Św. Jacka oraz mieszkańcem wsi Jamnej. Rezydujący na Jamnej Janusz jest dla wszystkich powodem do radości, ale także pobudza do refleksji, ukazując nam naszego „osła wewnętrznego”. Trafnie ujął tą prawdę Sergiusz Stern-Wachowiak: „Bo przecież każdy nosi w sobie osła wewnętrznego – poza tymi jedynymi, którzy maja w sobie muła, i z mułem swym wewnętrznym muszą żyć, niestety. Nasz osioł wewnętrzny bywa emanacją ducha tak samo, jak ośle bydlę bywa emanacją całego bytu stworzonego”.