Na Jamną wróciła nadzieja

W dziesięciolecie naszego pobytu na Jamnej powtórzyliśmy akt zawierzenia. Tak bardzo pragnąłem, aby wszyscy ludzie, a szczególnie młodzi, w pobliżu tego obrazu Matki Bożej Niezawodnej Nadziei odzyskiwali świadomość, że Bóg ich chciał na tym świecie, nawet jeśliby nikt z ludzi ich nie chciał i że Bóg ich kocha, nawet gdyby nikt z ludzi ich nie kochał. Zawierzaliśmy Matce Bożej teraźniejszość oraz coraz dalszą perspektywę przyszłości.

Zawierzaliśmy także miejscowych, którzy na samym początku witali nas i oczekiwali z otwartymi ramionami, a kiedy nasza obecność stała się intensywna zaczęli się niepokoić, bo coraz liczniejsi młodzi ludzie pojawiający się na Jamnej burzyli ich wyobrażenia i spokój beznadziejności.


Akt zawierzenia Matce Bożej i Świętemu Jackowi
Sanktuarium i domu Świętego Jacka na Jamnej
Na dziesięciolecie naszego przybycia

Najświętsza Dziewico, Matko Niezawodnej Nadziei i nasza Matko!

Jakże dobrze jest nam przyjść dzisiaj do Ciebie, w dziesięciolecie naszego pobytu na Jamnej, aby Tobie poświęcić samych siebie i całą naszą przyszłość. Prosimy Cię, abyś przyjęła nas i wszystko co nasze. Abyś przyjęła ofiarę, jaką pragniemy Ci złożyć z samych siebie i z czasu, jaki Bóg pozwoli nam spędzić na tej ziemi. Nie tylko z ofiar i trudów, które czekają nas każdego dnia, ale i radosnych chwil, które On zechce zasiać na naszych drogach. Aby to wszystko zostało przez Ciebie uświęcone.
O Matko naszego Boga, Matko Boga Człowieka, Matko Zbawiciela! Zechciej rzucić swój blask na wszystkie lata naszego życia, szczególnie te, które są jeszcze przed nami i ofiarować je Bogu, naszemu Ojcu i przyjąć nas w swe macierzyńskie ramiona. Najświętsza Matko, Matko Chrystusa i nasza Matko!

Przed dziesięciu laty zaprosiłaś nas na Jamną, na miejsce, które sama sobie wybrałaś. Dzisiaj dziękujemy Ci za wszelkie dobro, jakie się tutaj wydarzyło. Cokolwiek dokonaliśmy tutaj, Tobie zawdzięczamy i powierzamy.
Dziękujemy za Twoją szczególną obecność w Cudownym Obrazie, koronowanym przez Ojca Świętego Jana Pawła II. Dziękujemy Ci za obecność Ojca Świętego nad Jamną w dniu 16 czerwca 1999, w dniu, w którym rozpoczęliśmy budowę kościoła na jamneńskim wzgórzu. Dziękujemy za naszych dobrodziejów i darczyńców. Za życzliwość wielu ludzi, miejscowych władz i wielu organizmów społecznych i gospodarczych. Dzisiaj, jeszcze bardziej świadomi Twojego wyjątkowego działania na Jamnej, powierzamy Ci ten dom, to miejsce, a szczególnie ludzi, którzy tutaj przybywają. Niech to miejsce stanie się szczególnym miejscem odzyskiwania wiary i umacniania wiary. Niech stanie się szkołą wiary w miłość, której naucza Chrystus.
Niech młodzi ludzie, którzy tutaj przybywają napełniają się nadzieją, niech odzyskują swój czas utracony, niech uświadamiają sobie, przed Cudownym Obrazem, że są chciani i kochani przez Boga, każdy z osobna, miłością szczególną. Że chociażby ich nikt nie chciał, Bóg ich chce i chociażby ich nikt nie kochał, Bóg ich kocha. Niech w pobliżu Ciebie odnajdują siebie samych, swój czas i swoją miłość.
Powierzamy Ci, Najświętsza Matko to miejsce, w które włożyliśmy tyle serca, aby służyło Tobie i tym, którzy szukają Ciebie i Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Powierzamy Ci pola i lasy, łąki i zabudowania, zwierzęta i ludzi, którzy tutaj przebywają.
Polecając całą przeszłość tego miejsca, polecamy dzień dzisiejszy, a szczególnie przyszłość nas samych, młodzieży, naszej ojczyzny i Jamnej. Naucz nas dalekiego patrzenia, odpowiedzialnego myślenia i działania. Prowadź nas drogami świętości. Święty Jacku!
Patronie Jamneńskiego wzgórza, powierzamy Ci to miejsce, jako teren naszej pracy duszpasterskiej, szczególnie wśród młodzieży z całego kraju.

Patronie losu polskiego, który przeszedłeś pieszo całą naszą ojczyznę, głosząc rodakom prawdę o miłości i miłosierdziu Boga, naucz nas tego, jak głosić Chrystusa dzisiejszym ludziom. Obydwie twoje ręce zajęte. Dźwigasz Eucharystię i wyobrażenie Matki Bożej. Twoje oczy i Twoje serce widzą Jamną i ją kochają. I Twoja miłość sprzed wieków dociera do nas dzisiaj wydobywając Jamną z niepamięci i upokorzenia i czyniąc ją młodzieżowym centrum: wiary, nadziei i miłości na nowe Tysiąclecie.
Naucz nas koncentracji na Chrystusie i naucz nas miłości do Matki Chrystusa. To najlepsza szkoła życia, miłości i zbawienia.
Niech Jamna promieniuje entuzjazmem wiary, która niech będzie dzielona, jak dzielimy chleb na Jamnej, z każdym, kto do nas przybędzie.

Ty zaś, nasz Święty Patronie, pomóż nam, aby Chrystus zechciał się nami posługiwać po najdłuższe lata.

Amen.