Drogi Janie Wojciechu!

Bóg zapłać za list z 17 maja. Cieszę się, że „Górale Górze dali górę”. Bardzo chętnie też przyjmuję tę izdebkę, którą zamierzacie tam wybudować także i dla mnie. Załączam małą cząstkę wyposażenia.

A nade wszystko dziękuję Duchowi Świętemu za to, że tchnie, że dmucha w Wasze żagle (choć to góry a nie morze ani jezioro). Ufam, że nie opuści Was ta Boża energia. Że będziecie na nowym etapie niemniej skutecznie dawać świadectwo tej nadziei która jest w Was?.

Z błogosławieństwem

Watykan 28 maja 1992 r.

Zmartwychwstał Chrystus,
Pan mój i nadzieja (Sekwencja wielk.)

Z życzeniami i błogosławieństwem
Wielkanoc 1992