Watykan, Boże Narodzenie 1993

Drogi Ojcze Janie!

Ten opłatek ma trafić na Jamną, a może się też po drodze zatrzymać gdzie indziej. Tam gdzie go Ojciec Jan zaniesie.

Ja zaś bardzo się cieszę z tego, co wyczytałem w liście, a także wcześniej w „W drodze”. Dla redaktorów też najlepsze życzenia. Dziękuję, żeście mnie tu w tym roku odwiedzili. Znów się kiedy pokażcie.

Cum benedictione

Iuwenerunt
Mariam et Joseph et Infantum
in praesepio
Lc 2,16

Z życzeniami i błogosławieństwem

Boże Narodzenie 1993