24 grudnia zapraszamy na uroczystą Mszę Pasterską o godzinie 24.00. Pasterka w rycie tradycyjnym o godz. 21.30.

Wcześniej, wieczorem zasiądziemy do wigilijnej wieczerzy – zadbajmy o jej tradycyjną, chrześcijańską oprawę. Niech to będzie okazja do pojednania, wyciągnięcia przyjaznej dłoni do kogoś z bliskich, znajomych, w sąsiedztwie. Niech wigilijnej wieczerzy towarzyszy wspólna modlitwa, lektura fragmentu Pisma Świętego o narodzeniu Zbawiciela świata (Ewangelia wg św. Łukasza), łamanie się opłatkiem, wspólny śpiew kolęd. Nie stawiajmy na wigilijnym stole alkoholu. Tradycyjnie zachowajmy wstrzemięźliwość od potraw mięsnych w czasie wieczerzy wigilijnej. Przy wigilijnym stole pamiętajmy o ludziach biednych i samotnych. Utrwalone w naszej tradycji dodatkowe miejsce wcale nie musi pozostać puste. Niech czas Bożego Narodzenia będzie przepełniony chrześcijańską, wzajemną życzliwością i dobrocią. Pamięcią obejmijmy również tych, którzy już od nas odeszli do domu Ojca, a żyli z nami, kochali nas i dla nas się trudzili.

25 grudnia Uroczystość Narodzenia Pańskiego (msze św. wg programu niedzielnego) – w tym dniu można zyskać odpust zupełny za uczestnictwo przez radio lub telewizję w błogosławieństwie papieskim „Urbi et orbi”.
26 grudnia – niedziela – Święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa.

Życzenia na Boże Narodzenie: https://youtu.be/9RAsjCur5go