Modlimy się intensywnie o pokój w Ukrainie: za ofiary wojny, za tych, którzy zginęli, za rannych, za tych, którzy pełni lęku uciekają ze strefy działań wojennych, za osoby pomagające uciekinierom wojennym. Prosimy również o modlitwę za naszych współbraci i siostry pracujących w Ukrainie…

Trwamy w świętowaniu Oktawy Wielkanocy.
Jutro, w Poniedziałek Wielkanocny, msze św. wg porządku niedzielnego.

W sobotę, 23 kwietnia 2022 r., po mszy św. o godz. 19.00 zapraszamy na czuwanie przed Niedzielą Miłosierdzia z Misterium o Miłosierdziu Bożym.
Misterium według scenariusza Zofii Skwarnickiej oparte jest w całości na Dzienniczku św. Faustyny Kowalskiej. Muzykę do wybranych przez siebie tekstów z Dzienniczka napisał Wojciech Wojnarowski.
Prapremiera Misterium odbyła się w 1984 roku w kościele oo. Jezuitów w Krakowie – czyli 16 lat przed kanonizacją św. Faustyny. Misterium wystawiano w wielu kościołach w Polsce i za granicą – w Szwajcarii i w Niemczech. Podczas wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Krakowie w 2002 r., było modlitewną częścią czuwania nocnego młodzieży w kościele świętych Piotra i Pawła.
W Misterium o Miłosierdziu …o piękności niestworzona… udział biorą: Justyna Gancarek, Marek Kołodziej, Bartłomiej DankiewiczWojciech Wojnarowski.

24 kwietnia 1992 r. Gmina Zakliczyn na posiedzeniu swojej Rady podjęła decyzję o przekazaniu poznańskim dominikanom, których reprezentował o. Jan Góra, budynku dawnej szkoły z otuliną ziemi w Jamnej. Tak z inspiracji o. Jana Góry OP i z błogosławieństwem Ojca Świętego Jana Pawła II rozpoczyna się nowatorski projekt: Dominikański Ośrodek Duszpasterski – Dom św. Jacka na Jamnej.
W niedzielę, 24 kwietnia 2022 r. mija dokładnie 30 lat od tego wydarzenia. Mszą św. o godz. 11.00 pragniemy podziękować Panu Bogu i Matce Niezawodnej Nadziei za wszystkich, którzy przyczynili się do powstania tego dzieła. Na uroczystości zostali zaproszeni Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn, p. Dawid Chrobak, z całą obecną Radą Miasta i Gminy Zakliczyn

Życzymy wszystkim owocnego przeżywania Oktawy Wielkanocy oraz opieki Matki Bożej Niezawodnej Nadziei na ten czas.