W sobotę, 23 kwietnia 2022 r., po mszy św. o godz. 19.00 zapraszamy na czuwanie przed Niedzielą Miłosierdzia z Misterium o Miłosierdziu Bożym.

Misterium według scenariusza Zofii Skwarnickiej oparte jest w całości na Dzienniczku św. Faustyny Kowalskiej.
Muzykę do wybranych przez siebie tekstów z Dzienniczka napisał Wojciech Wojnarowski.

Prapremiera Misterium odbyła się w 1984 roku w kościele oo. Jezuitów w Krakowie – czyli 16 lat przed kanonizacją św. Faustyny. Misterium wystawiano w wielu kościołach w Polsce i za granicą – w Szwajcarii i w Niemczech. Podczas wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Krakowie w 2002 r., było modlitewną częścią czuwania nocnego młodzieży w kościele świętych Piotra i Pawła.

„…o piękności niestworzona…”
MISTERIUM O MIŁOSIERDZIU BOŻYM

udział biorą:
Justyna Gancarek
Marek Kołodziej
Bartłomiej Dankiewicz
Wojciech Wojnarowski