24 kwietnia 1992 r. Gmina Zakliczyn na posiedzeniu swojej Rady podjęła decyzję o przekazaniu poznańskim dominikanom, których reprezentował o. Jan Góra, budynku dawnej szkoły z otuliną ziemi w Jamnej.
Tak z inspiracji o. Jana Góry OP i z błogosławieństwem Ojca Świętego Jana Pawła II rozpoczyna się nowatorski projekt: Dominikański Ośrodek Duszpasterski – Dom św. Jacka na Jamnej.

W niedzielę, 24 kwietnia 2022 r. mija dokładnie 30 lat od tego wydarzenia.
Mszą św. o godz. 11.00 pragniemy podziękować Panu Bogu i Matce Niezawodnej Nadziei za wszystkich, którzy przyczynili się do powstania tego dzieła.
Na uroczystości zostali zaproszeni Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn, p. Dawid Chrobak, z całą obecną Radą Miasta i Gminy Zakliczyn