W Uroczystość Bożego Ciała zapraszamy do udziału w mszy świętej w rycie tradycyjnym trydenckim. Oprawą mszy będzie śpiew prowadzony przez trzech kantorów, którzy zaśpiewają Mszę z Tournai, pochodzącą z XIV w.
Msza święta zostanie odprawiona 16 czerwca o godz. 16.00 w Sanktuarium Matki Niezawodnej Nadziei na Jamnej.

Messe de Tournai (Msza z Tournai) jest uważana za najstarszą zachowaną kompozycję mszalną – wielogłosowe opracowanie części stałych Mszy Świętej. Jej nazwa pochodzi od miejscowości Tournai (obecnie na terenie Belgii), gdzie do dziś w Archiwum Katedry Notre-Dame jest przechowywany rękopis A 27 zawierający kompletną kompozycję: Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Agnus DeiIte missa est. Wszystkie ogniwa są zbudowane w strukturze trzygłosowej. Nie jest z pewnością dzieło jednego kompozytora, a raczej kompilacja utworów będących w tym czasie w obiegu. Stylistycznie najbardziej archaiczne, a co za tym idzie – prawdopodobnie najstarsze – bo pochodzące z początku XIV wieku, są części Kyrie, Sanctus i Agnus Dei. Troszkę młodsze są części Gloria i Credo (połowa XIV w.), a najmłodszy jest motet z trzema tekstami zbudowany na podstawie Ite missa est (koniec XIV w.). Credo jest nam znane z trzech innych kopii, Ite missa est istnieje w jednym jeszcze odpisie, a pozostałe części są unikalne – nie znamy ich w całości z żadnych innych źródeł.

Schola Cantorum Minorum Chosoviensis pracuje nad Mszą z Tournai od wielu lat i obecnie wykonuje ją na podstawie autorskiej edycji uwzględniającej wszystkie dostępne źródła komparatywne z wyraźną jednak preferencją dla wersji zanotowanej w rękopisie z Tournai oraz z wykorzystaniem oryginalnej notacji menzuralnej – najlepiej oddającej szeroko rozumiany charakter tej muzyki.