21 grudnia przypadnie siódma rocznica śmierci ojca Jana Góry, który odpowiadając na zaproszenie wójta Stanisława Chrobaka, zainicjował dominikańską obecność na Jamnej.
Chcąc uczcić pamięć duszpasterza, zapraszamy na mszę św. w jego intencji w sobotę, 17 grudnia o godz. 19.00, a po niej do wieczernika na wieczór wspomnień oraz wspólne słuchanie i śpiewanie pieśni, które dla niego były ważne.
Jana Górę wspominać będą przyjaciele i sąsiedzi, wychowankowie i uczniowie, a za stronę muzyczną odpowiadać będzie pan Marcin Pokusa.