W liturgii będą uczestniczyć Marcel Peres, Sławomir WItkowski, Marcin Bornus-Szczyciński i Przyjaciele

Niedziela, 5 marca
16.00 – Msza święta (w rycie dominikańskim)

Poniedziałek, 6 marca
20.00 – Uroczyste Nieszpory ku czci św. Tomasza z Akwinu

Wtorek, 7 marca
17.00 – Uroczysta Msza święta ku czci św. Tomasza z Akwinu (w rycie dominikańskim)

Oficjum Sacerdos in aeternum zawiera pełny zestaw śpiewów na wszystkie godziny kanoniczne uroczystości Bożego Ciała, którą dla całego Kościoła oficjalnie zatwierdził papież Urban IV w 1264 roku. Według tradycji, autorem kompilacji tekstów biblijnych, która stanowi warstwę tekstową oficjum jest św. Tomasz z Akwinu. Antyfonarz z Sandomierza z II połowy XIV wieku (sygn. 22 L, Archiwum Polskiej Prowincji Dominikanów w Krakowie), przekazuje to oficjum w całości, w wersji zgodnej z rytem dominikańskim. Podczas uroczystej Mszy Świętej 7 marca, czyli dokładnie w dniu 749. rocznicy śmierci św. Tomasza, zostaną wykonane śpiewy przewidziane na ten dzień w wersji przekazanej przez najstarszy polski graduał dominikański – Graduale de tempore et de sanctis z klasztoru dominikanów w Jarosławiu z połowy XIV w. (sygn. 1 L. Archiwum Polskiej Prowincji Dominikanów w Krakowie).

Introit na mszę ku czci św. Tomasza z Akwinu wg najstarszego polskiego graduału dominikańskiego – Graduale de tempore et de sanctis z klasztoru dominikanów w Jarosławiu, poł. XIV w., Archiwum Polskiej Prowincji Dominikanów w Krakowie, 1 L:

Świąteczne Kyrie z tego samego graduału: