Zapraszamy na cykl otwartych spotkań formacyjnych pod wspólnym tytułem „Szkoła Nadziei”, które będą się odbywać raz w miesiącu i gromadzić ludzi pragnących pogłębić swoje rozumienie chrześcijaństwa.

Drugie spotkanie odbędzie się w najbliższy piątek, 10 marca, po mszy św. o godz. 19.00 w lektorium Romana Brandstaettera.

Temat spotkania: Co to jest żywot wieczny?

Punktem wyjścia rozmowy podczas spotkania będzie fragment encykliki Benedykta XVI Spe salvi (punkty 10-23).