Błogosławionego czasu

Świąt Wielkanocnych!

Radości i nadziei od Chrystusa Zmartwychwstałego,

którego światło rozprasza

wszelkie ciemności!

 

BRACIA DOMINIKANIE Z JAMNEJ