Zapraszamy na cykl otwartych spotkań formacyjnych pod wspólnym tytułem „Szkoła Nadziei”, które gromadzą ludzi pragnących pogłębić swoje rozumienie chrześcijaństwa.

Trzecie spotkanie odbędzie się w najbliższy piątek, 12 maja, po mszy św. o godz. 19.00 w lektorium Romana Brandstaettera.

Temat spotkania: Modlitwa jako źródło chrześcijańskiej nadziei?

Punktem wyjścia rozmowy podczas spotkania będzie fragment encykliki Benedykta XVI Spe salvi (punkty 24-34).