instalacja nowego przełożonego

Dzisiaj przed południem miała miejsce instalacja nowego przełożonego na Jamnej o. Łukasza Detmera OP. Wprowadzenia na urząd dokonał o. Łukasz Wiśniewski OP, Prowincjał Polskich Dominikanów. Uroczystość miała miejsce o godz. 10.30 w kaplicy Domu św. Jacka. Najpierw odbyło się odczytanie aktu nominacji na przełożonego. Potem o. Łukasz podpisał stosowne dokumenty, a po nim dwóch świadków złożyło swoje podpisy. Następnie o. Łukasz Detmer złożył wyznanie wiary. Całość zakończyła się krótką modlitwą do Matki Bożej. A o godz. 11 wszyscy obecni uczestniczyli w mszy świętej konwenckiej, której przewodniczył o. Prowincjał, a krótka homilię wygłosił o. Andrzej Chlewicki.

Wartym podkreślenia jest fakt, o czym wspomniał o. Prowincjał, że dzisiejsza uroczystość miała miejsce w Dniu 800-lecia przybycia św. Jacka Odrowąża do Krakowa. Zgodnie z ostatnimi ustaleniami historyków 1 listopada 1222 r. św. Jacek przybył do Krakowa i założył pierwszy konwent dominikanów w Polsce. Natomiast ś.p. o. Jana Góra kiedyś, przed laty, dopowiedział w swoim opowiadaniu, że św. Jacek zmierzając do Krakowa musiał przejść przez Jamną i tutaj chwilę zatrzymał się, odpoczął i modlił się. Do tej tradycji nawiązano, kiedy przed 30-laty założono Dom św. Jacka na Jamnej. Mamy nadzieję, że dalej w duchu tych świętych przekazów dominikanie będą tutaj posługiwali każdemu przybywającemu do Sanktuarium Matki Niezawodnej Nadziei.