Zamyślenia o. Andrzeja – blog

17 Niedziela Zwykła „Jezus wziął chleby i odmówiwszy dziękczynienie, rozdał siedzącym” (Jn 6,11). Chleb w Bożych rękach może nakarmić wszystkich, którzy są głodni, i jeszcze go zostanie na nie zniszczenie, by nakarmić tych, którzy w przyszłości będą głodni… Chleb w naszych rękach jakże często się marnuje… My nie umiemy się dzielić tym, co posiadamy, nie umiemy chleba dzielić tak, by nikt nie przymierał głodem. […]
Pasterka Jamna 2020 r. „…owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie” (Łk 2,7). Jakie warunki muszą być spełnione, żeby narodził się człowiek – żeby dziecko mogło przyjść na świat? Tyle w naszym życiu, w naszym myśleniu o naszym małym ludzkim szczęściu zdroworozsądkowych kalkulacji, planów pełnych zabezpieczeń, zminimalizowanego ryzyka, tyle oczekiwań z pominięciem planów i oczekiwań Boga… Nasz świat, tak zdroworozsądkowy, tak racjonalny, […]
XXX Niedziela Zwykła Jezus powiedział do niektórych, co ufali sobie, że są sprawiedliwi, a innymi gardzili (Łk 18,9). Pogarda dla drugiego człowieka ma mnóstwo wcieleń, ma wiele twarzy… To bardzo groźna choroba ludzkiego serca, które nie ma w sobie miłości – nie ma w sobie głębokiego miłosierdzia, ani przebaaczenia, ani łagodności, ani delikatności, ani cierpliwości, ani pokory… Myślę, że ludzie z pogardą w sercu są nieszczęśliwi – nie mają […]
2 Niedziela Zwykła – 2010 W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam Matka Jezusa. . . (Jn 2,1) Zwykle Jezusa gościmy w naszym smutku, bólu, cierpieniu. . . – Wszak był ukrzyżowany i wie co to krzyż, wie co to ludzka boleść. . . Kana Galilejska to miejsce wesela, tu nie cierpienie, lecz radość ludzką odwiedził Jezus, po raz […]
Jamneńskich Rorat z a m y ś l e n i a o. Andrzeja Poniedziałek 1 Tydzień Adwentu Panie, nie jestem godzien… ale powiedz tylko słowo… (Mt 8,8). a odzyskam zdrowie – Tyle jest ludzkiej biedy wokół… A ja – czy proszę o zdrowie? Czy raczej szukam usprawiedliwienia w ludzkich grzechach? – Łudząc się tym, że grzech bliźniego jest usprawiedliwieniem mojego grzechu…? Wtorek 1 Tydzień Adwentu Szczęśliwe oczy, które […]
Pasterka 2008 Pomimo, że jest tysiące powodów do słusznych narzekań; tysiące powodów do pesymizmu, i jeden tylko powód, by się szczerze cieszyć; jeden tylko powód do optymizmu – To, że Bóg się rodzi i jest z nami – że jest z nami Miłość… Dla tego jednego tylko faktu, warto być optymistą pomimo wszystko, warto wziąć w siebie Miłość, i żyć dla miłości […]
Niedziela Św. Rodziny Jako wybrańcy Boga ? święci i umiłowani? okryjcie się głębokim miłosierdziem, łagodnością, pokorą, delikatnością, cierpliwością. Żyjcie ze sobą w zgodzie i przebaczajcie sobie wzajemnie, gdy macie coś przeciw drugiemu. Jak Pan wam przebaczył, również wy tak czyńcie. A wszystko z miłością, która jest więzią doskonałości (Kol 3,12-15). Rodzina Bogiem silna Gdy się razem trzyma Jak strzały w jednej wiązce? Nie można […]
31.12.2006 r. – Święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa Nuklearny czas Czas nuklearnych ludzi – Czas rozpadu… Rozpad atomu Rozpad ludzkich więzi i relacji Rozpad rodziny Rozpad moralności Rozpad zasad, ślubowań i przyrzeczeń – Ślubuję ci miłość wierność… Gdy nie ma wierności, I miłość odejść musi… To wszystko na powierzchni – rosnące zobojętnienie i stopniowy rozpad samego człowieka Ą w głębi… czas święty; w […]
24.12.2005 r. – Pasterka 2005 Wiecznego Ojca wieczny blask ukryty w ciele dziecka – Światłość ze Światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. Zrodzony a nie stworzony, współistotny Ojcu – Bóg-dziecko, który tak kocha, że najsłabszym być umie… Któż nie odwzajemni takiej Miłości? Któż nie pokocha Tego, który tak nas kocha? Czy to nie dziwne, że od tamtej nocy – od nocy Bożego narodzenia, w świecie ani na moment nie ustała niechęć, wrogość a nawet agresja […]
Szukałem was A teraz wy przyszliście do mnie. I za to wam dziękuję. (Jan Paweł II) Miłosierdzie Boże to czułość, przebaczenie – ta ogromna, współczująca miłość Boga, której nie da się z niczym porównać… Miłość, która istniała, zanim było możliwe jakiekolwiek odrzucenie, która będzie istnieć po tym, gdy wszystkie odrzucenia już się dokonają.. Miłość, która nie jest za coś, lecz pomimo wszystko – do wszystkich, którzy ją ranią… Tych, którzy są daleko, […]